Een terugblik op onze uitstap naar de zee

Veel meer dan een vakantie!

Van 9 tot 13 mei 2022 hebben verschillende bewoners van de Residentie Roger Decamps voor de tweede keer genoten van een uitstapje naar de Belgische kust, bestemming: De Haan!

Deze reis was vooral een gelegenheid om de bewoners van het OCMW-rusthuis in Evere een noodzakelijke frisse wind te laten waaien. Verandering van omgeving en ervaringen, die afwijken van het gewone, hebben inderdaad onbetwistbaar positieve effecten. Op vakantie vermindert de stress en wegen de zorgen van het dagelijks leven minder zwaar. Voor de bewoners van ons rusthuis biedt deze voorjaarsvakantie ook de mogelijkheid om even weg te zijn van de routine van reguliere verzorging, maaltijden en activiteiten. Hier zijn ze vrijer om hun eigen verlangens te volgen: een wandeling aan zee, een partijtje minigolf, of gewoon een boek lezen of genieten van de zon in de tuin. Sommigen van hen tonen ineens veel meer energie en zijn bereid om hun rolstoelgebonden vrienden te helpen zich te verplaatsen of om samen met het personeel de tafel klaar te maken voor de maaltijd…

Deze buitencontext bevordert een nog nauwere en meer familiale band tussen de bewoners en het personeel, maar ook tussen de personeelsleden onderling zoals Victoria Saez Gallardo, coördinator van het paramedisch team en trekker van het project, uitlegt:

Hier doen alle teams – medisch, paramedisch, logistiek – alles samen, naast hun individuele taken: koken, opstaan en naar bed gaan, lachen, kleine problemen en onvoorziene gebeurtenissen overwinnen (want die zijn er altijd), debriefing, decompressie… Het feit dat we een hele villa tot onze beschikking hebben (in plaats van een hotel te delen met andere vakantiegangers, bijvoorbeeld) speelt een grote rol in de positieve dynamiek. Het stelt de families en de deelnemers gerust, omdat we in een beperkte bubbel blijven. Het gevoel van een “Kleine familie” te zijn, is nog sterker dan in het dagelijkse leven in de residentie. De banden tussen collega’s, bewoners en vrijwilligers worden nauwer aangehaald. Dit jaar hebben een paar leden van de entourage van de bewoners meegedaan, wat geweldig was! Gezien de toenemende vraag naar de deelname van familieleden, zullen wij nagaan hoe wij hen volgend jaar in de groep kunnen integreren.”

Volgens de coördinator zijn de menselijke voordelen van het project alle inspanningen waard die nodig zijn om het op te zetten:

Het is geen sinecure om zo’n expeditie te organiseren voor een groep met zeer uiteenlopende medische, mentale en psychosociale profielen. Maar het is zo verheugend om mensen die een beetje moedeloos zijn (sommigen van hen vooral vanwege de lange periode van beperkingen in verband met Covid) al na een paar uur ter plaatse hun glimlach en hun dynamiek terug te zien vinden. Wij hopen deze ervaring jaarlijks te kunnen herhalen, er steeds meer deelnemers bij te betrekken en creatiever met hun welzijn om te gaan.”

Nieuw: eendaagse bezoeken

Vorig jaar bood de Residentie Roger Decamps alleen een formule aan met 2 overnachtingen ter plaatse. Deze keer werd de reis uitgebreid tot een totaal van 5 dagen en werden twee dagtochten aan het programma toegevoegd. Sébastien Lepoivre, voorzitter van het OCMW van Evere, licht deze evolutie toe:

Als rusthuis dat door een openbare instelling wordt beheerd, vinden wij het van essentieel belang om activiteiten aan te bieden die voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk zijn. Het is met name mogelijk een gedeeltelijke of volledige tegemoetkoming te krijgen in de kosten van het verblijf voor degenen die zich dit financieel niet kunnen veroorloven. Een van de lessen van vorig jaar is dat een overnachting voor sommige bewoners een belemmering vormt, vooral wanneer zij lijden aan ernstige aandoeningen die een moeizame dagelijkse verzorging vereisen. Anderen willen gewoon nergens anders slapen dan in hun eigen bed. Dat is begrijpelijk. De eendaagse tochten stelden deze mensen in staat mee te doen aan het avontuur, tot hun grote vreugde.”

De reis in beelden

Er gaat niets boven een fotoalbum om een idee te krijgen van de sfeer ter plaatse en de voordelen van dit project voor de deelnemers.