Bezoeken, cafetaria en restaurant – de nieuwe coronaregels

Naar aanleiding van de recentste versoepelingen, de laatste omzendbrief die door Iriscare werd verstuurd en onze bezorgdheid ten aanzien van het psychosociale en fysieke welzijn van de bewoners, worden een aantal coronamaatregelen die van toepassing waren bij bezoeken in de Residentie Roger Decamps versoepeld vanaf 4 april 2022.

Wanneer u een familielid of kennis bezoekt in de Residentie Roger Decamps, vragen we u dan ook om de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen:

 • Draag een nieuw en proper masker (indien mogelijk chirurgisch) over uw neus en mond, in het volledige gebouw.
 • Houd minimaal 1,5 meter afstand van andere personen.
 • Ontsmet je handen vóór, tijdens en na uw bezoek.
 • Vul bij aankomst het register aan het onthaal in en onderteken de verklaring op erewoord (als bijlage bij deze brief) waarin u bevestigt dat u kennis hebt genomen van de huidige maatregelen en dat u zich ertoe verbindt om ze te respecteren tijdens uw bezoeken.
 • Onderteken het register aan het onthaal wanneer u weer buitengaat.
 • Bezoeken binnen zijn mogelijk, ook in de cafetaria en/of het restaurant mits naleving van specifieke regels (zie hieronder).
 • Een van de basisregels is goed verluchten ongeacht of de bezoeken in de residentie of daarbuiten plaatsvinden en ongeacht het gebruikte lokaal.

De bubbels waarbij slechts een bepaald aantal personen is toegelaten voor bezoek en waarbij het aantal bezoekers per bezoek wordt beperkt, worden afgeschaft. De controle van het Covid Safe Ticket wordt eveneens geschrapt.

Het interne en externe rusthuispersoneel blijft uiteraard nog steeds waakzaam en respecteert alle maatregelen op het vlak van hygiëne (chirurgisch masker, handontsmetting, werkschort …), testing en isolatie indien nodig.
Bij hoogrisicocontacten, symptomen of positieve testen vragen wij u om verstandig te zijn en uw bezoek uit te stellen.

Regels voor het restaurant en de cafetaria

 • Het masker mag af wanneer u aan tafel zit en eet of drinkt.
 • De bezoekers van een bewoner blijven met deze bewoner aan tafel zitten en mengen zich niet met andere bewoners en/of families.
 • De tafels staan op een veilige afstand van elkaar.
 • Het dragen van een masker is verplicht wanneer u rechtstaat en u zich verplaatst in het rusthuis en in de kamer van de bewoner.
 • Ga niet zelf een bestelling plaatsen: de bediening komt aan tafel.
 • Handen ontsmetten is verplicht voor u de cafetaria en/of het restaurant binnengaat.

Ter herinnering: consumpties in de cafetaria en het restaurant kunnen enkel met de bankkaart worden betaald. Wilt u eten in het restaurant? Bestel uw gerecht dan een week op voorhand door te bellen naar het onthaal van de residentie.

Vanaf 4 april 2022 zal de cafetaria opnieuw geopend zijn voor bezoekers. Openingsuren:

 • Weekdagen: van 14 tot 17.45 uur
 • Weekends en feestdagen: van 14 tot 16 uur
 • Goed nieuws: vanaf 16 april 2022 zal de cafetaria ook op feestdagen open zijn van 14 tot 17.45 uur!

Zowel uw als onze inspanningen werpen tot nu toe hun vruchten af: we hebben immers nog geen enkele besmetting binnen de Residentie Roger Decamps. Wij danken u dan ook alvast voor uw medewerking om deze positieve trend voort te zetten.