Residentie Roger Decamps

Zoek je een rusthuis voor jezelf, voor een dierbare of voor een patiënt? Ontdek de Residentie Roger Decamps in Evere!

Actualiteit

Ons rusthuis

De Residentie Roger Decamps, gelegen in Evere in een groene omgeving, biedt plaats aan tachtig personen die er gewone en/of medische verzorging kunnen krijgen. Ze biedt een aangename leefomgeving waar ons paramedisch team dagelijks tal van activiteiten organiseert.

Voorbereiding van de toekomst

De beslissing om naar een rusthuis te verhuizen kan verschillende redenen hebben: je kunt het lastig vinden om je woning te onderhouden of om eten te maken, je gezondheid gaat steeds verder achteruit, de eenzaamheid weegt steeds zwaarder… Om de overgang van een thuissituatie naar een leven in gemeenschap vlot te laten verlopen, kan dit best zo vroeg mogelijk voorbereid worden. Een eerste stap kan bijvoorbeeld zijn om in thuishulp te voorzien.